Bij Watersport Vereniging Monnickendam kun je CWO-zeildiploma’s halen. Net als bij zwemdiploma’s leer je steeds meer en word je steeds beter. Onze vereniging geeft instructie op basis van de eisen van het CWO. Bij ons kunnen kinderen opleidingen volgen in de onderstaande disciplines:

  • Jeugdzeilen eenmans / tweemans I (CWO I, tot 15 jaar)
  • Jeugdzeilen eenmans / tweemans II (CWO II, tot 15 jaar)
  • Zwaardboot eenmans / tweemans I (CWO I)
  • Zwaardboot eenmans / tweemans II (CWO II)

Hiervoor is onze vereniging aangesloten bij het CWO en zijn de instructeurs CWO gecertificeerd. Daarnaast hebben we een instructeur die de CWO diploma’s mag afgeven.

Het CWO is een door de Watersportverbond en de Internationale Zeil Federatie (ISAF) erkende opleiding. De stichting Commissie Watersport Opleidingen is een overkoepelend orgaan gevormd door Watersportverbond, Hiswa, en ANWB. Het doel van de CWO is om de kwaliteit van de vaaropleidingen bij de CWO aangesloten vaarscholen en Watersportverbond / CWO verenigingen op een hoog niveau te houden.

De CWO opleiding is opgebouwd in 3 niveaus. Hieronder vind je een korte omschrijving van de verschillende CWO niveaus van het Jeugdzeilen:

CWO-1
Deze opleiding is bedoeld voor personen die nog nooit gezeild hebben. Tijdens de opleiding wordt systematisch de beginselen van het zeilen bijgebracht. Het diploma omvat de eenvoudige basisvaardigheden zoals het op- en aftuigen, het sturen, de bediening van de zeilen en het overstag gaan. Daarbij aangevuld met bijbehorende theorie over veiligheid en enkele vaarregels op het water. Dit alles onder gunstige omstandigheden; een rustig vaarwater en een matige wind (3 Beaufort).

CWO-2
Jeugdleden die deze opleiding volgen worden verondersteld de beginselen van het zeilen, zoals behandeld bij Jeugdzeilen I, te beheersen. Het diploma omvat naast de eerder genoemde basisvaardigheden ook manoeuvres zoals: opkruisen, aankomen aan hogerwal, etc. aangevuld met bijbehorende theorie. Alles onder redelijke omstandigheden: niet te druk vaarwater tot windkracht 4 Beaufort.

CWO-3 
(dit diploma wordt niet bij WV Monnickendam uitgegeven)
Het diploma omvat zowel de basis- als de gevorderden manoeuvres zoals aankomen aan hoger- én lager wal. Verder worden er bijzondere technieken en de beginselen van het wedstrijdzeilen behandeld. Dit alles onder redelijke omstandigheden en tot en met windkracht 5 Beaufort. De theorie sluit bij het gevorderdenniveau aan.
Het bijzondere in het CWO-systeem is het gebruik van CWO-vorderingenstaten, waarmee een gevolgde opleiding eenvoudig bij elke andere CWO-locatie voortgezet kan worden. De geldigheidsduur van de theorie-eisen op een vorderingenstaat is 18 maanden. De praktijkeisen op een vorderingenstaat hebben een maximum geldigheidsduur tot aan de eerstkomende jaarwisseling. Hiermee wordt aangegeven dat de praktijk in één seizoen moet worden afgerond.

Meer informatie over het CWO is te vinden op de website van het CWO.