Kerstbrief WV Monnickendam

Beste leden,

Het was een bijzonder jaar en dat was het.
Door de coronacrisis konden we maar weinig organiseren en dat is natuurlijk erg vervelend voor een vereniging als de onze die voor een groot deel drijft op het delen van het plezier in de watersport.
Gelukkig gebeurde er nog wel veel bij de jeugdafdeling, met natuurlijk aanpassingen in verband met Corona. Het was hartverwarmend om te zien hoeveel plezier onze jeugdleden op het water hadden. Een en ander is natuurlijk alleen mogelijk door de tomeloze inzet van de jeugdcommissie en de enthousiaste trainers; waarvoor erg veel dank.
Toen de coronagolf ff luwde konden we toch een weekend wedstrijden zeilen, en dankzij het terras en de inzet van de bar- en tentcommissie konden we toch samen wat eten en drinken. Het seizoen sloten we later af  met  een toertocht/wedstrijd naar Lelystad en terug in samenwerking met Marina Monnickendam. Gedenkwaardig was dat het de eerste dag erg licht weer was, er ‘s nachts een koufront over kwam met zo’n 30 knopen wind en de volgende dag dit weekend met een heerlijke zeildag en borrel kon worden afgesloten.
Helaas haalde de coronagolf ons weer in, zodat de geplande klaverjasavonden, het traditionele kaasfondue/mossel diner, de kerstreceptie, de nieuwjaarsborrel en de lezingen allen in het water vielen.

De coronacrisis heeft natuurlijk ook invloed op de processen met betrekking tot de verdere ontwikkeling van het Galgeriet en het Hemmeland. De onderhandelingen tussen de gemeente Waterland en Jachthaven Waterland zijn al vergevorderd maar nog niet afgesloten. De gesprekken tussen de vereniging en de gemeente stonden ook op een laag pitje en het is dus niet duidelijk wat er precies gaat gebeuren.

Na de aankondiging dat Rincke zijn voorzitterschap wil beëindigen heeft het bestuur met meerdere potentiele kandidaten gesproken en gevraagd of zij interesse zouden hebben in deze functie. We zijn erg blij dat ons nieuwe lid Frank Baas bereid is om Rincke als voorzitter op te volgen. Frank is daarom aan het bestuur toegevoegd. Rincke blijft gewoon in functie tot de volgende algemene ledenvergadering. Op deze manier kan Frank een tijdje meelopen in het bestuur en zich vooral het ingewikkelde dossier gemeente Waterland eigen maken.

Voor het jaar 2021 gaan we gewoon een plan maken en hopen dat de coronacrisis volgend jaar een steeds kleinere invloed zal hebben op onze vereniging.

We wensen iedereen ondanks de moeilijke tijd, fijne feestdagen en een goed begin van 2021

Mieke, Rincke, Jan, Gerard, Frank en Kees