Aangezien het Hemmeland nog onder water staat, en derhalve ons Clubschip onbereikbaar is, wordt het schoonmaken van morgen 3 april verschoven naar zaterdag 9 april vanaf 10.00 !
Komt nog steeds allen !