De Onderzoeksraad voor Veiligheid roept alle bezitters van de Red Rocket Parachute flare L-35/
L-35A (Pirolec) op kennis te nemen van deze waarschuwing.
In de nacht van 1 januari 2023, is aan boord van een Nederlands zeilschip op de Stille Oceaan een
opvarende om het leven gekomen bij het afsteken van een lichtkogel, een zogenaamde flare.
De flare voldeed aan de gebruikseisen. Deze is door het slachtoffer, een ervaren zeezeiler, conform
de instructie afgestoken. De lichtkogel werd hierbij niet zoals bedoeld gelanceerd, maar explodeerde
direct. Dit is de gebruiker fataal geworden.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid is na kennisname van het voorval een verkennend onderzoek
gestart. Uit de eerste analyse van het beschikbare onderzoeksinformatie heeft de Onderzoeksraad
nog niet vast kunnen stellen of het gaat om een eenmalig incident of een meer structureel
probleem. Gezien de aard van het voorval bestaat het risico dat het niet een eenmalig incident
betreft.
Vanwege dit risico is er contact gezocht met de fabrikant in Spanje. De fabrikant heeft inmiddels zijn
afnemers in Spanje gewaarschuwd en een terugroepactie in Spanje ingezet, aangezien dit product
volgens de fabrikant alleen in Spanje wordt verkocht. Het voorval toont echter aan dat bezitters zich
ook buiten Spanje bevinden. Spanje kan bijvoorbeeld een laatste bevoorradingsstation zijn voor
trans-Atlantische of mediterrane (zeil)tochten.
De Onderzoeksraad roept daarom uit voorzorg met deze waarschuwing alle bezitters van Red Rocket
Parachute flare van Pirolec, type L-35/L35A, batch 0525/2021 – 113, op de flares van deze batch
niet te gebruiken en te vervangen.
Hoogachtend,
DE VOORZITTER VAN DE ONDERZOEKSRAAD VOOR VEILIGHEID
Namens deze,
DE ALGEMEEN SECRETARIS VAN DE ONDERZOEKSRAAD VOOR VEILIGHEID
mevrouw mr. C.A.J.F. Verheij