Er schijnt bij enkele leden onduidelijkheid te zijn over de procedure hoe een nieuwe voorzitter geïnstalleerd wordt.
In de statuten van 1992, is vastgelegd dat het bestuur eventuele vacatures in het bestuur mag opvullen, bij de eerstvolgende algemene ledenvergadering wordt dan gestemd en bij meerderheid wordt dan het nieuwe bestuurslid geïnstalleerd.
Niets anders gebeurd bij de kandidaat voorzitter Frank Baas. Als bestuur hebben we hem graag nu al toegevoegd aan het bestuur zodat hij zich beter kan inwerken in het dossier Waterland.
We zijn als bestuur erg blij dat Frank zich bereid heeft verklaard om de voorzittershamer van Rincke over te nemen.
Als er andere leden zijn die zich ook kandidaat willen stellen, vragen we die om een van de bestuursleden te benaderen.
We hopen zo eventuele onduidelijkheden uit de weg te hebben geruimd.
Wanneer de algemene leden vergadering kan plaatsvinden is nog onduidelijk en hangt af van ontwikkelingen rond het Covid-19 virus.

vrolijke kerst, namens Mieke, Jan, Gerard, Rincke en Frank

 

Kees de Voogd