Het is nog steeds onduidelijk of, wanneer, en hoe de vuilwatertanks gaan worden verzegeld. Dat gaat in de toekomst waarschijnlijk wel gebeuren, en dan zullen de, nu werkloze, pompstations meer worden gebruikt.
Het lijkt onwaarschijnlijk dat er uitzonderingen zullen worden gemaakt voor groot water als het Markermeer, IJsselmeer.

Hier onder een paar links waar je je kan inlezen.

https://m.watersport-tv.nl/?fbclid=IwAR1K2Iqnog_Y6Lal1Kozm-BveIo6u53ARVHxSUE86YKv_YM09C8MNFkACiI#!/news/3842511

https://www.varendoejesamen.nl/kenniscentrum/artikel/schoonwatercampagne

https://wetten.overheid.nl/BWBR0029789/2018-07-01

https://www.internetconsultatie.nl/regeling_zuivering_toiletwater_pleziervaart