Maandag 12 april hebben we een Algemene Ledenvergadering via Microsoft Teams.
Aanvang: 20:00 sluiting 21:00

Aanmelden kan tot vrijdag 9 april via email aan jan.snoek@kaitaia.nl je krijgt dan voor maandag een uitnodiging per email en de nodige stukken. Agenda:

 1. Opening
 2. Via email toegestuurde extra agenda punten
 3. Vaststellen notulen ALV 2021 (worden in vergadering getoond)
 4. Mededelingen bestuur
 5. Opvulling vacature voorzitter.
  1. In 2020 heeft Rincke aangegeven af te treden. Middels de website en nieuwsbrief is aan de leden gevraagd om kandidaten aan te brengen.
  2. Uit de inbreng van leden is met 4 mogelijke kandidaten gesproken. 2 gaven aan wel ondersteuning te willen geven 1 gaf aan het te druk te hebben
  3. Door het bestuur is een nader verkennend gesprek geweest met Frank Baas. Als bestuur waren wij unaniem positief. Frank is sinds 2020 lid van de WVM en heeft ruime bestuurlijke ervaring
 6. Financieel overzicht en decharge (Stukken op aanvraag)
 7. Vrijwilliger gevraagd voor kascontrole 2021
 8. Aanpassing lidmaatschap WVM vanwege gestegen kosten met €5,- p.j. voor alle categorieën  vanwege gestegen kosten:

a. huurcontract met de haven t.a.v. de containers € 320,-    voorheen € 1,-
b. energie kosten zowel gas/licht/vastrecht
c. milieu kosten
d. aanpassing verbonds afdracht

Sluiting

Deze uitnodiging is gestuurd via mailchimp, maar is géén nieuwsbrief! Als je op de hoogte wilt blijven van activiteiten van de club zoals woensdagavondwedstrijden, openingstocht e.d. meld je dan aan voor de nieuwsbrief via https://wvmonnickendam.nl/ 

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de WVM
Rincke Rinckes (vz); Jan Snoek (sec); Mieke Meekel (pen); Kees de Voogd (pr); Gerard Winkel (com)